HOW TO MAKE SOURDOUGH BREAD?

Polska wersja wpisu poniżej.


Our suggestion for #stayhome time is to bring Polish flavors to your own kitchen!

Another Sunday morning, another culinary adventure with Forklore! Today it’s time for BREAD – simple in its form, rich in taste and aroma!

Breadstuff is deeply rooted in Polish food culture. Many Poles simply cannot imagine their day without having a slice of bread (just ask our grandparents!). There are countless variations of bread – made with sourdough or yeast, wheat flour, wholemeal or whole grain flour, with grains, spices, vegetables or even dried fruits.

Out of all of them, this time we wanted to present you traditional sourdough bread. What will we need here? Only 5 ingredients – flour, water, salt, time and… patience! 😉 

Sourdough is a mixture of flour and water, which we have to start preparing already a week before baking the bread. Although it looks a bit like mud and smells pretty unappealing, this will be our natural leavening agent and a source of bacterial cultures, responsible for the taste of our bread.

On the first day, prepare a scalded jar, 150g of selected flour (wholemeal, whole-wheat type 2000 or wholegrain flour), 150g of lukewarm water and a wooden stick for mixing. After combining all the ingredients, put the sourdough starter in a warm place and remember to ‘feed’ it with the same mixture in the ratio 50g/50g – every 12 hours. Our sourdough will bubble and live its own life After a long week the big day will finally come to make the leaven and then the proper dough.

Baking bread is like the ritual of life – after growing the sourdough for a week and then kneading the dough, patience will be rewarded with the smell of fresh bread, its crunchy crust and a delicious slice with butter and a pinch of salt…

So, are you ready to take on the next culinary challenge? 

RECIPE FOR SOURDOUGH STARTER:

Ingredients:

150 g flour (wholemeal, whole-wheat type 2000 or wholegrain flour), 150g of lukewarm water (approx. 30ºC), jar, wooden stick, gauze/towel.

Instruction:

Measured flour and water combine thoroughly in a jar and cover with gauze or a towel. Put the mixture in a warm place. For the next 7 days, feed your sourdough evenly every 12 hours – with the same flour and water mixture in the ratio 50g/50g. Sourdough will grow and bubble after each feeding.

RECIPE FOR SOURDOUGH BREAD:

Ingredients (leaven):

650 ml of warm water, 500 g of wheat bread flour, 1/3 cup of active sourdough.

Mix all ingredients, cover with foil and leave overnight in a warm place.

Ingredients (bread dough):

600 g of wheat bread flour, 25 g salt, leaven

Instruction:

Mix all ingredients and knead the dough for 10 minutes to make it smooth. Form a ball and leave covered for 4 hours. Then divide the dough into two smaller balls and leave them for 3 hours to rise.

Bake bread for the first 10 minutes at 250ºC and another 40 minutes at 200ºC.

We know that the smell of warm bread will be tempting, but it’s worth waiting for 20 minutes after taking it out of the oven to let it cool a bit. Enjoy a warm slice of bread spread with melting butter and with a pinch of salt.

Bon Appetit! 😉


W ramach cyklu #zostańwdomu proponujemy wypróbowanie polskich przepisów z Forklore w swojej kuchni!

Czas na kolejny kulinarny poranek z Forklore! W dzisiejszym odcinku główną rolę odegra nasz codzienny towarzysz, prosty w swej formie, a bogaty w smaku i zapachu –  chleb!

Wielu z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić dnia bez niego, tak głęboko zakorzenionego w naszym menu.

Ile krajów, tyle tradycji, kształtów, kolorów i wiedzy na temat wypieku chleba. Rodzajów pieczywa jest mnóstwo, sporządzanego na zakwasie lub drożdżach, mące pszennej, razowej, czy pełnoziarnistej, z dodatkiem ziaren, przypraw, warzyw, a nawet i suszonych owoców.

Dzisiaj w naszej kuchni zagości chleb, którego sercem będzie zakwas!

Co potrzebujemy? Tylko 5 składników… mąka, woda, sól, czas i… cierpliwość!

Zakwas to mieszanina mąki i wody, o którą dbamy i dokarmiamy tydzień przed planowanym dniem wypieku chleba. Choć wyglądem przypomina błotnistą breję, a swym zapachem może odrzucać, to tak naprawdę będzie naszym naturalnym spulchniaczem, źródłem kultur bakteryjnych, odpowiedzialnych za smak wypieku! W pierwszy dzień przygotuj wyparzony słoik, 150 g wybranej mąki (razowej, razowo-pszennej typ 2000 lub pełnoziarnistej), 150 g letniej wody oraz drewniany patyczek do mieszania. Po połączeniu się wszystkich składników, odstaw w ciepłym miejscu swojego nowego mieszkańca i pamiętaj o karmieniu jego – równo co 12 godzin, taką samą mieszaniną w stosunku 50g/50g. Nasz zakwas będzie bąbelkować i żyć własnym życiem 😉 Po długim tygodniu nadejdzie wielki dzień, aby zrobić z niego zaczyn, a następnie właściwe ciasto.

Pieczenie chleba jest jak prawdziwy rytuał życia… po tygodniowym hodowaniu zakwasu, czekania i wyrabiania ciasta, cierpliwość zostaje wynagrodzona kuszącym zapachem świeżego pieczywa w kuchni, pyszną chrupiącą skórką i mięsistym środkiem z masłem i szczyptą soli… 

To co, gotowi na kolejne kulinarne wyzwanie? 🙂

PRZEPIS  NA ZAKWAS

Składniki:

150 g mąki (razowej, razowo-pszennej typ 2000 lub pełnoziarnistej), 150g letniej wody (ok.30ºC), wyparzony słoik, drewniany patyk, gaza/ręcznik papierowy.

Wykonanie:

Odmierzoną mąkę i wodę, połącz dokładnie w wyparzonym słoiku i przykryj gazą lub lnianym ręcznikiem. Mieszaninę odstaw w ciepłym miejscu, najlepiej o pełnej godzinie. Przez kolejne 7 dni, dokarmiaj swój zakwas równo co 12 godzin –  mąką i letnią wodą – w stosunku 50g/50g, delikatnie mieszając.

Zakwas po każdym karmieniu będzie rosnąć i bąbelkować.

PRZEPIS  NA CHLEB PSZENNY NA ZAKWASIE

Składniki (zaczyn):

650 ml ciepłej wody, 500 g mąki pszennej chlebowej, 1/3 szklanki aktywnego zakwasu 

Wymieszaj wszystkie składniki, przykryj folią i zostaw na całą noc w pokojowej atmosferze.

Składniki (ciasto na chleb):

600 g mąki pszennej chlebowej, 25 g soli, zaczyn

Wykonanie:

Wymieszaj wszystkie składniki i wyrabiaj 10 min ciasto tak, aby było gładkie. Uformuj kulę i odstaw przykryte na 4 godziny, składając je ponownie co godzinę, aby dobrze napowietrzyć i wzmocnić siatkę glutenową. Podziel następnie ciasto na dwie mniejsze kule i oprószone mąką odstaw w koszach na 3 godziny do wyrośnięcia.

Piecz chleb pierwsze 10 min w temperaturze 250ºC i kolejne 40 min w 200ºC, a następnie po wyciągnięciu z piekarnika ostudź wypiek na kratce. 

Wiemy, że zapach ciepłego pieczywa będzie kuszący, ale warto odczekać z 20 min, aby później cieszyć ciepłą skibką chleba z rozpływającym się masłem i szczyptą soli.

Smacznego! 😉 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>